Chào mừng bạn đến với website của nhạc sĩ Tiến Hùng

Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam: Thông báo số 1

Cập nhật: 28/07/2015 – 08:54

Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2015 – 2020) được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 6 năm 2015 tại Hội trường Khách sạn La Thành – 218 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Dự Đại hội có 551 Đại biểu chính thức trong đó có 493 Đại biểu được bầu từ 46 Chi hội thuộc 63 tỉnh thành trong cả nước và 58 Đại biểu đương nhiên đại diện cho 1356 hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

1/ Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ VIII (2010 – 2015) và phương hướng nhiệm kỳ IX (2015 – 2020); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội khóa VIII; Báo cáo của Ban Kiểm tra Hội khóa VIII; Thông qua Điều lệ Hội Nhạc sĩ Việt Nam (sửa đổi) khóa IX; Bầu Ban Chấp hành Hội khóa IX; Thư gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thông qua Nghị quyết Đại hội.

2/ Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 21 nhạc sĩ sau đây:

1. Ts. NS Đỗ Hồng Quân

2. NSƯT, NS Phạm Ngọc Khôi

3. NS Nguyễn Thị Minh Châu

4. Th.s, NS Nguyễn Đức Trịnh

5. NSƯT, NS Nguyễn Trọng Đài

6. Th.s, NS Trần Long Ẩn

7. PGS. Ts. Nguyễn Thị Mỹ Liêm

8. NS Phó Đức Phương

9. Th.s, NS Trần Mạnh Hùng

10. NSND Quang Thọ

11. Ths. NSƯT Trần Vương Thạch

12. NS Trần Ái Nghĩa

13. NS Lê Phùng

14. NS Nguyễn Ngọc Thiện

15. NS Lê Nghiệp

16. Th.s. NS Lê Xuân Hoan

17. NS Trần Nhật Dương

18. NS Vũ Duy Cương

19. NS Lương Minh

20. NS Tôn Thấp Lập

21. Thiếu tướng, NS Trần Gia Cường

3/ Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam khoá IX (Nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã họp phiên thứ nhất vào hồi 18 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2015 tại phòng họp Khách sạn La Thành, Hà Nội để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch Hội, Trưởng Ban Kiểm tra Hội theo nguyên tắc bỏ phiếu kín. Kết quả như sau:

Ban Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam có 07 đồng chí

Chủ Tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam: Ts, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Phó Chủ tịch Hội: Thiếu tướng, Ths, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, NSƯT – nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi; Nhà Lý luận phê bình Nguyễn Thị Minh Châu; Ths, nhạc sĩ Trần Long Ẩn.

Uỷ viên Ban Thường vụ: Nhạc sĩ Trần Nhật Dương; Nhạc sĩ Lê Phùng

Các nhiệm vụ của Ủy viên Ban Chấp hành sẽ được phân công vào kỳ họp lần thứ hai (tháng 12/2015).

4/ Ban Chấp hành Hội đã bầu Trưởng ban Kiểm tra Hội khóa IX: Nhạc sĩ Trần Nhật Dương

Thành viên Ban Kiểm tra Hội sẽ do Ban Chấp hành Hội bầu vào kỳ họp lần thứ hai (tháng 12/2015).

5/ Ban Chấp hành Hội đã bầu Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật khóa IX: Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh

Thành viên Hội đồng Nghệ thuật sẽ do Ban Chấp hành Hội bầu vào kỳ họp lần thứ hai (tháng 12/2015).

Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam Khóa IX nhiệm kỳ (2015 – 2020) trân trọng cảm ơn Ban Bí Thư Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Đại Hội các Hội Văn học, Nghệ thuật và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, các Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương và các Tỉnh, Thành, các Hội Văn học Nghệ thuật trong cả nước, các cơ quan thông tấn, báo chí, đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức Đại Hội. Cảm ơn các Đại biểu dự Đại hội trên tinh thần “Đoàn kết, Đổi mới, Dân chủ, Nhân văn” góp phần vào thành công của Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần IX nhiệm kỳ (2015 – 2020).

Nơi nhận:– Các Hội VHNT;- Hội viên Hội NSVN;

– Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH
HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

Ts. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân
(đã ký và đóng dấu)

Nguồn : Website Hội Nhạc Sĩ Việt Nam

Chia sẻ bài viết:

Bài cùng chuyên mục

Leave a Comment