Chào mừng bạn đến với website của nhạc sĩ Tiến Hùng

Gửi đĩa bài hát lên Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội

Ngày 7 tháng 5 năm 2014, tôi nhận được điện thoại của ĐC Giám đốc và Phó Giám đốc  Nhà văn hóa Đan Phượng, xin đĩa các bài hát để gửi cho Ban tuyên giáo thành ủy, nhằm tuyên truyền về phong trào nông thôn mới, sẽ được phát nhằm tuyên truyền quảng bá, triển lãm về nông thôn mới, nhưng cũng không rõ phát ở đâu, khi nào…

Chia sẻ bài viết:

Bài cùng chuyên mục

Leave a Comment